Platforma ITS

Technologická platforma pro IT služby vznikla z iniciativy Czech ICT Alliance, oficiální exportní aliance vládní agentury CzechTrade v oblast IT služeb, a jejím cílem je definovat vizi rozvoje českého IT, rozpracovat a následně také prosazovat konkrétní opatření, která s tímto záměrem souvisejí.

Mezi partnery, kteří se na činnosti technologické platformy podílejí, patří Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI), Vysoká škola ekonomická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové a také řada významných IT firem.

Platforma je otevřená pro všechny subjekty, které mají zájem aktivně se zapojit do podpory dalšího rozvoje českého IT průmyslu. Pro firmy i školy je členství v Technologické platformě pro IT služby bezplatné. Na činnosti platformy - ať už na úrovni jednotlivých regionů nebo celé České republiky - se tak může zapojit skutečně každý zájemce - od nejmenších firem či vzdělávacích institucí až po největší poskytovatele IT služeb a řešení.

více o platformě ITS »