Činnosti TP

Hlavním cílem platformy je definovat vizi rozvoje, rozpracovat a následně také prosazovat konkrétní opatření na podporu rozvoje českého IT, která s tímto záměrem souvisejí.

Podpora exportu

Prioritní veletrhy

Prosadit minimálně tříletou koncepci podpory prioritních veletrhů, podloženou strategickými záměry, zájmem konkrétních firem a analýzou nákladů a přínosů.

Obchodní mise

Vytvořit nový program podpory oborových zahraničních obchodních misí do prioritních zemí.

Marketing ČR v zahraničí

Investovat do budování značky českého IT v zahraničí (ČR = IT, inovace, ne jenom pivo), zařadit IT mezi prioritní témata ekonomická diplomacie.

Incomingové mise

Podpora incomingových misí, nezávislých na veletrzích, ale podložená reálnými obchodními případy pro více firem nebo technologické klastry.

Spolupráce na EU tendrech

Podpora společných nabídek na velkých EU tendrech v oblasti IT.

Získávání projektů celoevropského významu

Aktivní politická podpora za umístění strategických projektů do ČR (mj. ESA).

Investiční pobídky a jiné podpory tvorby míst v IT

Revize systému investičních pobídek

Revize modelu investičních pobídek s cílem vytvořit maximálně konkurenceschopný a ekonomicky výhodný model ve střední Evropě, dostupný i pro menší firmy a projekty.

Férové a včasné proplácení nároků

Významně zrychlit vyplácení pobídek do výše 100 % oprávněného nároku firem.

Zvyšování a počtu a kvality lidských zdrojů v IT

Zlepšit image IT

Profilovat IT sektor studentům a jejich rodičům jako moderní ekonomicky klíčový obor s rozsáhlými možnostmi uplatnění a nadprůměrnými mzdami.

Důraz na přírodní vědy

Na základních a středních školách zvýšit kvalitu výuky přírodních věd.

Ženy v IT

Podporovat vstup více žen do IT sektoru na vhodné pozice.

Spolupráce firem s VŠ

Programy na podporu spolupráce VŠ se soukromým sektorem.

Podpora poptávky po IT v ČR

Dotace na IT pro více firem

V mezích možností upravit evropské programy tak, aby na dotace na pořízení IT (informační systémy, HW, infrastruktura, specializované software), dosáhl co největší počet firem.

Odpisy

Rychlé a daňové jednoznačně uznané odpisy SW řešení.

E-government projekty

Včasná realizace e-government projektů, podpořených z evropských fondů.

Inteligentní přenosové sítě

Podpora investic ČEZ do inteligentních sítí a řídících systémů.

Další profesní vzdělávání v IT

Finanční podpora obchodních dovedností v IT

Zvýšit obchodní dovednosti pracovníků IT firem a tím zvýšit i jejich úspěch na zahraničních trzích.

Finanční podpora odborných znalostí

Podpora odborných školení, zdokonalování znalostí systémů a technologií, po kterých je poptávka na trhu.

Finanční podpora zaškolování uživatelů IT

Díky školení budou zaměstnanci firem lépe ovládat informační systémy, firmy tak budou produktivnější.

Tisknout