O Platformě

Technologická platforma pro IT služby vznikla s cílem podpořit české poskytovatele IT služeb a dodavatele IT řešení. Toho hodlá dosáhnout postupnou realizací následujících aktivit:

  • Podpora inovací a zvyšování konkurenceschopnosti v rámci odvětví IT služeb.
  • Zprostředkování znalostí IT služeb, a to zejména shromažďováním a zpracováváním literatury elektronickými prostředky, pořádáním kongresů, prováděním průzkumů, konferencí, přednáškami, vlastní publikační činností, stejně tak jako rozvíjením a podporou studentských a vědeckých programů.
  • Provozování centrálního informačního serveru o IT službách a poskytování odkazů na další významné informační zdroje o informačních technologií.
  • Zprostředkováním zpráv a informací o vývoji informačních technologií u nás a v zahraničí.
  • Poskytováním odborných (převážně teoretických) stanovisek v oblasti informačních technologií.
  • Zprostředkováním publikace odborných článků o informačních technologiích, čímž bude přispívat k rozvoji tohoto odvětví.
  • Podpora vědecké práce v oblasti informačních technologií a souvisejících děl.
  • Podpora a rozvoj zahraničních vztahů souvisejících s rozvojem informačních technologií prostřednictvím osobních a profesních vztahů, myšlenkové výměny mezi zahraničními odborníky, firmami, státními institucemi, stejně tak jako dalšími zainteresovanými jednotlivci.

Platforma vznikla z iniciativy Czech ICT Alliance, oficiální exportní aliance vládní agentury CzechTrade v oblast IT služeb. Hlavním cílem platformy je definovat vizi rozvoje, rozpracovat a následně také prosazovat konkrétní opatření na podporu rozvoje českého IT, která s tímto záměrem souvisejí.

Mezi partnery, kteří se na činnosti technologické platformy podílejí, patří Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI), Vysoká škola ekonomická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové a také řada významných IT firem.

Technologická platforma pro IT služby je otevřená pro všechny subjekty, které mají zájem aktivně se zapojit do podpory dalšího rozvoje českého IT průmyslu. Pro firmy i školy je členství v Technologické platformě pro IT služby bezplatné. Na činnosti platformy - ať už na úrovni jednotlivých regionů nebo celé České republiky - se tak může zapojit skutečně každý zájemce - od nejmenších firem či vzdělávacích institucí až po největší poskytovatele IT služeb a řešení.

Tisknout