Pracovní skupiny

Technologická platforma pro IT služby připravuje celou řadu pracovních skupin, které se budou aktivně podílet na podpoře a rozvoji IT služeb v ČR i v zahraničí.

SVA

Strategická výzkumná agenda

ITIL - worst practice

Účelem průzkumu bylo zjistit nejhorší praktiky při implementaci ITIL (popř. dalších metodik a standardů – CobIT, CMMI, Six Sigma a ISO 20000) v podnikových informatikách. Při průzkumu byl použit koncept ABC - Attitude, Behavior a Culture (Osobní postoj, Chování a Kulturní zvyky).

Výzkum: Každá druhá IT firma navzdory krizi očekává vyšší nebo stejné tržby

Výzkum se uskutečnil k příležitosti konference „Sektor IT v krizi a jeho rozvoj po krizi“ pořádané agenturou CzechInvest, Czech ICT Aliancí a Technologickou platformou pro IT služby 16. června. Na otázky výzkumu odpovídalo pět desítek ICT společností z České republiky reprezentujících velké, malé i střední podniky s českými i zahraničními majiteli.

IAP

Implementační akční plán

Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem

Dne 19.9.2014 proběhlo Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem.

Memorandum o spolupráci národních technologických platforem

Memorandum o spolupráci národních technologických platforem

Tisknout