ITIL - worst practice

Účelem průzkumu bylo zjistit nejhorší praktiky při implementaci ITIL (popř. dalších metodik a standardů – CobIT, CMMI, Six Sigma a ISO 20000) v podnikových informatikách. Při průzkumu byl použit koncept ABC - Attitude, Behavior a Culture (Osobní postoj, Chování a Kulturní zvyky).

Respondenti označili za „nejhorší praktiky“ následující:

Osobní postoj

 • 14,52% - IT není vnímáno jako partner s přidanou hodnotou pro business
 • 11,11% - Neexistující porozumění obchodním prioritám a dopadům
 • 9,4% - Žádný partner se nesnaží porozumět druhému
 • 9,4% - Můj nástroj vyřeší všechny vaše problémy ITSM
 • 8,54% - Ve znalostech je síla (neochota sdílet znalosti)
 • 8,54% - ITIL je cílem… Ne, co by se mělo dosáhnout či co by měl zlepšit
 • 7,69% - Žádný respekt či pochopení pro zákazníky a uživatele
 • 5,98% - žádná úcta nebo důvěra ze strany managementu IT
 • 5,98% - Pokud ITIL říká, že slunce je černé, tak je - nezpochybňujte to
 • 5,12% - IT si myslí, že pro provedení business casu/návrhu na řešení IT není nutné porozumět businessu
 • 5,12% - Certifikace na ITIL znamená, že vím, co dělám
 • 4,27% - Pouze tlachání
 • 3,41% - ITIL tady nikdy nebude fungovat
 • 0,85% - Outsourcujeme (IT) business naší organizace

Chování

 • 13,33% - Nedostatečné zapojení businessu při definování požadavků a testování
 • 13,33% - Procesní manažeři bez pravomocí
 • 10,83% - Není angažovanost vedení
 • 9,16% - Neuchovávání znalostí pro opětovné použití (nepoučení se z minulosti)
 • 9,16% - Házení řešení přes stěnu a doufání, že to pracovníci budou používat
 • 8,33% - Chybná/žádná prioritizace - všechno má podle uživatelů maximální prioritu
 • 7,5% - Neměříme naši přidanou hodnotu pro strategii
 • 7,5% - Řešení, které vidí zákazník, není to, které vidí IT
 • 6,66% - Říkám Ano, ale myslím Ne
 • 5,83% - IT strategie přispívá strategii businessu
 • 3,33% - Jdeme instalovat ITIL - to nemůže být těžké
 • 3,33% - Ignorujte následující proceduru… prostě dělejte, co děláme vždy
 • 1,66% - Možná bychom tu změnu měli dříve otestovat

Kulturní zvyky

 • 15,96% - To není moje odpovědnost
 • 14,28% - Neplánuj, proveď, zapomeň - žádná kultura trvalého zlepšování
 • 13,44% - Oni a my - opoziční a soutěžící síly
 • 13,44% - Zaměření na interní věci
 • 12,6% - Lidé nejsou zplnomocněni/vybaveni k implementaci změny
 • 7,56% - Hierarchická kultura - boss má vždy pravdu, i když ji nemá
 • 7,56% - Přezírání - my (IT) to víme nejlépe
 • 6,72% - Kultura obviňování
 • 2,52% - Kultura trestání
 • 2,52% - Povyšování za výsluhy, ne za schopnosti
 • 2,52% - Kultura strkání hlavy do písku
 • 0,84% - Hraní si na pracovní dobu

Poměr implementovaných standardů

Graf v příloze ukazuje poměr implementovaných standardů.

Jako další standardy byly uváděny: ISO 20000, ISO 27001, ISO 35800, PMBOK, Interní předpisy, TOC.

Průzkum, který proběhl v období 25.5. – 9.6.2009, pořádala ČSSI, itSMF a HP. Odpovědělo 43 respondentů.

Data průzkumu zpracoval Ing. Maryška.

Související graf

Poměr implementovaných standardů

Tisknout